slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ

Geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 11,50, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 130,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

02.01.2016
Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar (BKK 2015/8353)

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2015 tarihli ve 1319 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

02.01.2016
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)

Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,93 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

31.12.2015
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2015/1

İşçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında 54,9 (ellidört dokuz) Türk Lirası olarak tespitine, işveren temsilcilerini muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

31.12.2015
2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

31.12.2015
11 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

(Sıra No: 1) (3.2.2.1) numaralı “Uyulacak Esaslar ve Taleplerin Karşılanması” bölümü ile getirilen zorunluluğa geçişte, 5.000 TL ve üzerinde ÖTV borcu olan bandrollü ürün üreticisi mükelleflerin 1/3/2016 tarihinden sonra vadesi gelecek borçlarının dikkate alınacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

30.12.2015
3 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Yapılan değişiklikle, yazılım programlarının CD olarak yurt dışındaki müşterilere gönderilmesinde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla yazılım programlarının elektronik transfer yöntemiyle de yurt dışına gönderilmesine imkan sağlanmaktadır.

30.12.2015
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

30.12.2015
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 467)

“01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

29.12.2015
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/1)

31/12/2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere 17.700 TL olarak belirlenmiştir.

25.12.2015
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 466)

- 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden, - 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden, - 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden, - 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden, itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

25.12.2015
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 465)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanılma mecburiyeti getirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (YN ÖKC), Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine (GİB BS) kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine dair belirlenen usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

25.12.2015
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 463)

Söz konusu hükümlerin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

25.12.2015
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 462)

Söz konusu hükümlerin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

25.12.2015
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 461)

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden,

25.12.2015
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 460)

1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

25.12.2015
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 333)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 458)

28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan listenin 3.6.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3.6.2. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

25.12.2015
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 290)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturur.

25.12.2015
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 75)

1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

25.12.2015
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 67)

2016 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2016 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

25.12.2015
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59)

1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

25.12.2015
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 47)

1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

25.12.2015
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 47)

İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

25.12.2015
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46)

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

25.12.2015
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 12)

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2016 tarihinden itibaren 46,00 TL olarak uygulanacaktır.

25.12.2015