slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Duyurular

Duyurular Tarih
*486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. *487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 12.12.2017
"Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” yayınlanmıştır. 22.11.2017
“Mevcut Eski Nesil ÖKC’lerin 10 Yıllık Süreyi Aşmayacak Şekilde Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma” 16.11.2017
İhracat işlemlerinde Geçici İhracat Kapsamında Fatura düzenleyen mükelleflerimizin dikkatine! 10.11.2017
Getirilen imkanlardan yararlanabilmeleri için gerekli olan şartlar ve yapmaları gereken işlemler ... 11.10.2017
KDV İADESİ KONTROL RAPORLARININ OLUŞMASI İÇİN GEREKEN KRİTERLER 05.10.2017
“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”na ilişkin taslak doküman hazırlanmış ve mükelleflerimizin görüşüne sunulmuştur. “yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde” uygulanacak tevkifat oranının (2/10)’dan (3/10)’a çıkarılmış olması nedeniyle, e-fatura kullanıcılarının 601 tevkifat kodu ile düzenleyecekleri 05.10.2017
Gelir Geçici Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik hk.; 1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik: 04.10.2017
ÖTV1 BEYANNAME DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU: 16.08.2017
MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru 19.07.2017
Bedelsiz İhracat Faturalarına.... 14.07.2017
İhracat E-fatura Uygulaması Hakkında Önemli Bilgilendirmeler 13.07.2017
Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk.; 10.07.2017
İhracat e-Fatura Uygulamasında GİB/ GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme... 07.07.2017
İhracat e-faturalar uygulamasında bazı mükelleflerimizin 1150 hatası aldığı görülmektedir. 07.07.2017
İhracat e-faturası düzenlenip gönderilmesi hususunda yaşanan aksaklılar için yapılması gereken işlemler... 06.07.2017
Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların e- Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 29.06.2017
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması Hakkında Duyuru. 17.06.2017
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'na İlişkin Duyuru 18.04.2017
KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ HAKKINDA; 04.04.2017
Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. 22.03.2017
6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 11.03.2017
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. 01.03.2017
Muhtasar Beyanname ile Sigortalı Sayılan Kişileri Bildirmekle Yükümlü Olanlar Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi Gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin Birleştirilmesine İlişkin Önemli Duyuru! 28.02.2017
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu 22.02.2017