slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Duyurular

Duyurular Tarih
KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ Değişikliği 06.02.2013
VERGİ LEVHASI Duyurusu 06.02.2013
01.02.2013 MUHTASAR BEYANNAME Değişikliği 04.02.2013
6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 11. Taksit Ödemesinin 31 Ocak 2013 Tarihi Akşamına Kadar Yapılması Gerekmektedir. 30.01.2013
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Belirlenmiştir. 23.01.2013
31.12.2012 - Resen Terk İşlemine İlişkin Duyuru 01.01.2013
Elektrik, Doğalgaz ve Organize Sanayi Bölgeleri Dağıtım Firmalarına İlişkin Duyuru 01.01.2013
2013 Yılı Vergi Takvimi Yayınlandı. 30.12.2012
2013 AGİ HESAPLAMA 29.12.2012
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları 20.12.2012
Defter Tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aranmayacak 13.12.2012
e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA 10.12.2012
01.12.2012 MUHTASAR BEYANNAME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 30.11.2012
Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru 16.11.2012
MUHTASAR BEYANNAME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 09.11.2012
* SMMM Defter Bilgi Girişi Uygulaması Hakkında Oda Başkanlıklarına Gönderilen Yazı ve Kullanım Kılavuzu... lütfen tıklayınız... 08.11.2012
Prim Tahsilatlarına İlişkin Duyuru 06.11.2012
Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru 01.11.2012
Beyanname Düzenleme Programı Güncellemesi 31.10.2012
Mükellefiyet Grubu Seçimine İlişkin Duyuru 31.10.2012
Damga Vergisi Muafiyetine İlişkin Duyuru 31.10.2012
60 Seri No.lu KDV Sirkülerine İlişkin Duyuru 16.08.2012
2008/Ekim ayı SGK Aylık Sigorta Prim ve Hizmet Belgelerinin Bildirim süresi 01 Aralık 2008 tarihine kadar uzatılmıştır... 21.11.2008
2008 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 12(oniki) olarak tespit edilmiştir.... 21.11.2008
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak bankalar aracılığıyla ödenecektir" 19.11.2008