slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2022/61 Mayıs Ayına İlişkin Bazı Hatırlamalar. 10.05.2022
2022/60 2022 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır. 26.04.2022
2022/59 İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre KDV İade Uygulaması: 25.04.2022
2022/58 İhracat Terkin Tutarının 30.000 USD den 15.000 USD ye Düşürülmesine İlişkin Olarak İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 22.04.2022
2022/57 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 21.04.2022
2022/56 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından, Dövizle İşlem ve Sözleşme Yapma Yasağı Düzenlemelerine İlişkin Basın Açıklaması Yayımlanmıştır. 21.04.2022
2022/55 Dövizle İşlem ve Sözleşme Yapma Yasağı Düzenlemelerinin Yer Aldığı 2008-32/34 No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Bazı Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 20.04.2022
2022/54 İhracat Bedellerinin %40 ının Merkez Bankasına Satılma Zorunluluğuna İlişkin Talimat Yayımlanmıştır. 18.04.2022
2022/53 7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır. 15.04.2022
2022/52 Rusya ve Ukrayna’ya Yapılan İhracat İşlemlerine İlişkin İhracat Genelgesine Geçici Madde Eklenmiştir. 14.04.2022
2022/51 2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına % 33,63 Olarak Belirlenmiştir. 07.04.2022
2022/50 2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 04.04.2022
2022/49 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’ inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 04.04.2022
2022/48 01 Nisan 2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV Oranları İndirilmiştir. 30.03.2022
2022/47 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 18.03.2022
2022/46 Yurt Dışına Çıkış Harcı 50,00 TL.’dan 150,00 TL.’na Çıkartılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 18.03.2022
2022/45 İhracat Bedeli Kabul Belgesi Düzenlemesine İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 07.03.2022
2022/44 Mesken ve Tarımsal Sulama Abonelerine Elektrik Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranının % 8’e İndirilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 01.03.2022
2022/43 2022 Yılı Ocak Ayı Sigorta Primleri Ödeme Süresi 03.03.2022 Tarihine Uzatılmıştır. 25.02.2022
2022/42 2021 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemine Ait, Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır. 16.02.2022
2022/41 Kur Korumalı Vadeli Mevduat ve Katılım Hesapları % 0 Tevkifat Oranı Kapsamını Genişleten Karar Yayımlanmıştır. 14.02.2022
2022/40 Gıda Maddeleri Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranının % 1’e İndirilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 14.02.2022
2022/39 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2021 Yılı Dönem Sonu Değerlemelerinde Uygulanacak Kurların Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 11.02.2022
2022/38 Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları ile Altın Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 11.02.2022
2022/37 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Yapıldığına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 04.02.2022