slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2022/36 Yabancılara Verilecek Çalışma İzinleri ile İlgili Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yayımlanmıştır. 02.02.2022
2022/35 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 29.01.2022
2022/34 Enflasyon Muhasebesini 31.12.2023’e Erteleyen ve Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarına Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlayan Kanun Yayımlanmıştır. 31.01.2022
2022/33 Ücret Gelirlerinde Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmın Gelir ve Damga Vergisi İstisnasına Tabi Olmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 29.01.2022
2022/32 Kıdem Tazminatı Tavanı 10.848,59 TL. Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 26.01.2022
2022/31 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır. 26.01.2022
2022/30 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir. 24.01.2022
2022/29 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Asgari Özkaynak Tutarları Yükseltilmiştir. 24.01.2022
2022/28 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 3.600 TL. ye Çıkarılmıştır. 24.01.2022
2022/27 E-Belge Uygulamalarına Yönelik Açıklamaların Yapıldığı 509 Sıra Nolu Tebliğde Değişiklik Yapan 535 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 24.01.2022
2022/26 Kurumlar Vergisi Kanununda da Önemli Değişiklikler Yapan 7351 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 24.01.2022
2022/25 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 20.01.2022
2022/24 İhracat Bedellerinin Yüzde 25’inin TCMB’ye Satılması Uygulaması Hakkında Soru ve Cevaplar Yayımlanmıştır. 13.01.2022
2022/23 Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 12.01.2022
2022/22 Kıdem Tazminatı Tavanı 10.596,74 TL. Olmuştur. 07.01.2022
2022/21 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır. 07.01.2022
2022/20 İhracat Genelgesinin Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı Yayımlanmıştır. 04.01.2022
2022/19 2021 Yılı Son Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 04.01.2022
2022/18 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Hakkında Tebliğin Yürürlük Tarihi ile İlgili Olarak Düzeltme Yayımlanmıştır. 04.01.2022
2022/17 Varlık Barışı Beyan Süresinin 30.06.2022 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 03.01.2022
2022/16 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.01.2022
2022/15 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %14,75 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 03.01.2022
2022/14 2022 Yılında 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.01.2022
2022/13 2022 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlenmiştir. 03.01.2022
2022/12 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.01.2022