slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Duyurular

Duyurular Tarih
1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. 17.04.2020
Atık Yönetimi Bildirim, Beyan, Müracaat ve Belgelendirme İşlemleri 27.03.2020
(KGK) Kurumumuza Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru 23.03.2020
ÇOK ÖNEMLİ 18.03.2020
ÖTV, KDV ve Muhtasar Beyannamelerinde Değişiklikler 02.02.2019
Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. 22.05.2018
2017 DÖNEMİ KURUMLAR, 2018 DÖNEMİ KURUM GEÇİCİ, HARÇ KAMU, HARÇ DİĞER, 2018/03 DÖNEMİ AYLIK MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUH30, ÖTV2B, ÖTV3B İLE 2018/03 2. DÖNEME AİT ÖTV1 BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU; 05.04.2018
'E-FATURA REKLAM AMAÇLI DÜZENLEYENLER HAKKINDA' 14.02.2018
ELEKTRONİK DEFTER MÜKELLEFLERİNİN VE UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE! 29.01.2018
Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) ve Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2) Hakkında Duyuru 05.01.2018
TEBLİĞLER 29.12.2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. 29.12.2017
1.1.2018 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru! 21.12.2017
2017 Yılı kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Duyuru 21.12.2017
Defter-Beyan Sistemi Nedir? 18.12.2017
*486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. *487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 12.12.2017
"Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” yayınlanmıştır. 22.11.2017
“Mevcut Eski Nesil ÖKC’lerin 10 Yıllık Süreyi Aşmayacak Şekilde Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma” 16.11.2017
İhracat işlemlerinde Geçici İhracat Kapsamında Fatura düzenleyen mükelleflerimizin dikkatine! 10.11.2017
Getirilen imkanlardan yararlanabilmeleri için gerekli olan şartlar ve yapmaları gereken işlemler ... 11.10.2017
KDV İADESİ KONTROL RAPORLARININ OLUŞMASI İÇİN GEREKEN KRİTERLER 05.10.2017
“Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”na ilişkin taslak doküman hazırlanmış ve mükelleflerimizin görüşüne sunulmuştur. “yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde” uygulanacak tevkifat oranının (2/10)’dan (3/10)’a çıkarılmış olması nedeniyle, e-fatura kullanıcılarının 601 tevkifat kodu ile düzenleyecekleri 05.10.2017
Gelir Geçici Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik hk.; 1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik: 04.10.2017
ÖTV1 BEYANNAME DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU: 16.08.2017
MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru 19.07.2017
Bedelsiz İhracat Faturalarına.... 14.07.2017