slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Duyurular

Duyurular Tarih
Şubat/2015 dönemine ait e-defter beratlarının Başkanlık sistemine yüklenme son tarihi olan 31 Mayıs Pazar günü resmi tatil olması nedeniyle söz konusu tarih 1 Haziran 2015’e uzamıştır. 02.06.2015
e-Defter Uygulamasına yüklenecek beratlarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar 28.05.2015
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 13.05.2015
YENİ İNTERNET VERGİ DAİRESİNİN AÇILMASI HAKKINDA DUYURU 08.05.2015
"İndirimli Oran Hesaplama Tablosu" nun internet vergi dairesinden alınması uygulamasına ilişkin duyuru. 07.05.2015
05.05.2015 - ÖTV1 Beyannameleri Değişikliği 07.05.2015
75 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Hakkında Açıklama 23.04.2015
e-Defter paketinde güncelleme yapılmıştır. 22.04.2015
Uygulama Kılavuzu 1.1 yayımlanmıştır. Kılavuzda yabancı para cinsinden defter oluşturma ile ilgili örnek senaryolar, fatura kayıtlarında icmale ilişkin e-Arşiv Çözümü eklenmiş ve Z raporunun kaydedilmesi ile ilgili açıklama güncellenmiştir. 17.04.2015
BERAT YÜKLEME SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA 14.04.2015
BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMINA İLİŞKİN DUYURU 09.04.2015
TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi bakımından uluslararası uyumun sağlanmasını teminen bu Standardın yürürlük tarihinin 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri olarak ertelenmesine ilişkin olarak hazırlanan ekteki Tebliğler Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. 02.04.2015
01.04.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA 01.04.2015
ÖNEMLİ DUYURU 28.03.2015
Denetçi Raporunun Şekil Ve İçeriğine İlişkin Duyuru (24.03.2015) 25.03.2015
Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı. 03.03.2015
e-Defter uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar için Uygulama Kılavuzu yayımlanmıştır. 02.03.2015
01.03.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA 02.03.2015
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ Taslağı Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir. 23.02.2015
20.02.2015 - Muhtasar Beyannamelerine İlişkin Duyuru 21.02.2015
KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik 04.02.2015
Basın Duyurusu - Bağımsız Denetimin Kapsamı Genişliyor. (02.02.2015) 02.02.2015
Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Açıklandı. 31.01.2015
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 06.01.2015
01.01.2015 - ÖTV 1 Beyannamesi Değişikliği 02.01.2015