slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Duyurular

Duyurular Tarih
KEYde kim ne kadar alacak" 22.07.2008
Gayrimenkul alım-satımlarında, gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden tapu harcı alınacaktır... 21.07.2008
Kıdem Tazminatı Tavanı Artırıldı" 10.07.2008
Sanayi İşletmelerinde Her Bir Üretim Yeri İçin 12.07.2008 tarihine kadar ayrı ayrı Sanayi Sicil Belgesi Alınması gerekmektedir" 08.07.2008
İşletmelerin aktifine kayıtlı tahvil ve bonolardan İMKB"de işlem görenlerin 30.06.2008 tarihi itibarıyla değerlemesinde esas alınacak borsa rayiçleri... 08.07.2008
2008 Yılı İkinci Geçici Vergi (01.01.2008"30.06.2008 ) Döneminde Uygulanacak Döviz Kurları ... 07.07.2008
2008 yılı ikinci geçici vergi döneminde de enflasyon düzeltmesi uygulaması yapılmayacaktır... 07.07.2008
Gelir Vergisi Kanunu Mülga 19. Maddesi kapsamında 2007 yılından devreden yatırım indirimi için 2008 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak üfe artış oranı % 13,76 "dır... 07.07.2008
Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulamasında Yeni Borç Sınırı 06.06.2008 tarihinden itibaren 100.000 YTL. Olarak yeniden belirlendi" 25.06.2008
Şirket ortağı SSK"lı olabilir mi" 23.06.2008
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin, 2007 Takvim yılına ait Tasdik ettikleri Vergi Levhalarını 25/Haziran/2008 Tarihine kadar bağlı oldukları Vergi Dairelerine bildirmeleri gerekmektedir... 16.06.2008
(5763 Sayılı Kanun) Borçların Yeniden Yapılandırılmasında Merak Edilen 40 Soru ve Cevap... 04.06.2008
5763 Sayılı Kanun İstihdam Paketi ile İş kanununda değişiklikler" 03.06.2008
2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05/11/2008 tarihi akşamına kadar uzatılmıştır" 30.05.2008
2007 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05.09.2008 tarihine kadar uzatılmıştır" 30.05.2008
Aylık Olarak Verilecek Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Düzenlenmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar... 20.05.2008
İstihdam Paketi yasalaştı" 16.05.2008
2008 1. Dönem geçici vergi beyannameleri 16 mays 2008 akşamına kadar uzatılmıştır... 14.05.2008
2008 yılına ilişkin Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi ilk taksitlerinin Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir" 09.05.2008
2008 Yılına Ait Ba, Bs Formlarının Elektronik Ortamda Gönderme Takvimi... 09.05.2008
Meslek Yasası Cumhurbaşkanı Tarafından Veto edildi.... 08.05.2008
Çocukların sigortalanmasında süre bitti mi" 02.05.2008
Vergi levhaları Mayıs/2008 ayı sonuna kadar tasdik ettirilmelidir... 01.05.2008
Önemli"2007 Yılına ilişkin olarak tahakkuk edecek Kurumlar Vergisi borçları tahsilata yetkili bankalar aracılığıyla ödenecek olup, Vergi Dairesi Veznelerine ödeme yapılamayacaktır" 28.04.2008
Melike ONAN -Promosyon Uygulamalarının Vergisel Durumu Ve Muhasebeleştirilmesi 26.04.2008