slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Duyurular

Duyurular Tarih
E-DEFTER ERTELEME TALEPLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU 26.12.2014
2015 Yılı Vergi Takvimi" Yayınlandı. 24.12.2014
E-deftere geçiş yol haritası seminerimiz gerçekleşti. 15.12.2014
12.12.2014 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamesi Değişiklikleri 12.12.2014
İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU 10.12.2014
08.12.2014 - KDV İADE LİSTELERİ PASİFE ÇEKİLME / İPTAL EDİLME TALEP DİLEKÇELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA VERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU 09.12.2014
e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru 08.12.2014
E- Deftere Geçiş Haritası 02.12.2014
26.11.2014 - DUYURU 02.12.2014
26.11.2014 - 6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ "KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR BEYANI" HAKKINDA 26.11.2014
17.11.2014 - Beyanname Değişiklikleri Duyurusu 19.11.2014
KDV 1 Beyannamesi Değişikliği 18.11.2014
ÖTV 1 Beyannamesi Değişikliği 18.11.2014
6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber ve Broşürler ile 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Rehber Yayınlandı. 20.10.2014
6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ 11.10.2014
e- Fatura Kullanıcılarının e-Fatura Düzenleyip Gönderdikten Sonra Zarf Durum Takibi Yapmaları Gerekliliği Hakkında 13.08.2014
Türkiye"de Mukim Olup İsviçre"den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru 13.08.2014
Gelir İdaresi Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı. 01.08.2014
01.07.2014 - İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU (EK:19) NUN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU 05.07.2014
18.06.2014 - KDV İstisna Talep Belgeleri Hakkında Önemli Duyuru 26.06.2014
KDV Soru-Cevap 20.06.2014
02.06.2014 - Önemli duyuru 07.06.2014
02.06.2014 - İthalde Alınan Teminatların Çözümü Talebi (ÖTV Sirküleri/20) 07.06.2014
02.06.2014 KDV Beyannameleri Değişikliği 06.06.2014
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 2 Haziran 2014 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu. 04.06.2014