slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Duyurular

Duyurular Tarih
İhracat E-fatura Uygulaması Hakkında Önemli Bilgilendirmeler 13.07.2017
Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk.; 10.07.2017
İhracat e-Fatura Uygulamasında GİB/ GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme... 07.07.2017
İhracat e-faturalar uygulamasında bazı mükelleflerimizin 1150 hatası aldığı görülmektedir. 07.07.2017
İhracat e-faturası düzenlenip gönderilmesi hususunda yaşanan aksaklılar için yapılması gereken işlemler... 06.07.2017
Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların e- Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 29.06.2017
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması Hakkında Duyuru. 17.06.2017
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'na İlişkin Duyuru 18.04.2017
KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ HAKKINDA; 04.04.2017
Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. 22.03.2017
6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 11.03.2017
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. 01.03.2017
Muhtasar Beyanname ile Sigortalı Sayılan Kişileri Bildirmekle Yükümlü Olanlar Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi Gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin Birleştirilmesine İlişkin Önemli Duyuru! 28.02.2017
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu 22.02.2017
Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği, Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk 10.01.2017
Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların e-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru. 03.01.2017
Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı. 28.12.2016
454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır 09.12.2016
Hal Komisyoncularınca Düzenlenecek Komisyon Faturalarında e-Fatura Uygulaması hakkında duyuru yayınlanmıştır. 09.12.2016
e-İrsaliye Uygulaması Taslak Kılavuzları yayımlanmıştır. 21.11.2016
e-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU yayınlanmıştır. 03.11.2016
Tüzel kişi mükellefler, Mali Mühür başvurularında, kimlik doğrulama sorunuyla karşılaşmaları halinde.. 24.10.2016
Mali Mühür Süresi Dolan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususla 20.10.2016
Yolcu Beraber Eşya faturaları ile ilgili schematron kontrolleri eklenmiştir 18.10.2016
E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı Güncel Hali Yayınlanmıştır. 17.10.2016