slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Tarih : 14.07.2017

Bedelsiz İhracat Faturalarına....

13.07.2017

İhracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilenBedelsiz İhracat Faturalarına GTB tarafından yazılım güncellemesinin henüz tamamlanamamış olması nedeniyle hata dönülmektedir. Bu nedenle GTB tarafından gerekli yazılım güncellemesi sağlanana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturaları matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmeye devam edilecektir.