slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Tarih : 23.03.2020

(KGK) Kurumumuza Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

Kurumumuza Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru
 

Bilindiği üzere Denetim Kuruluşu ve Denetçiler tarafından Kurumumuza yapılacak bildirimlere ilişkin süreler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde (Yönetmelik) düzenlenmiştir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında söz konusu bildirimler için Yönetmelikte düzenlenen bildirim sürelerinin ertelenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu kapsamda, Yönetmelik uyarınca Kurumumuza yapılacak bildirimlerden;

  • İmza/düzenlenme/gerçekleşme tarihine bağlı olarak bu tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde yapılması gereken bildirimlerden (sözleşme bildirimi, mesleki sorumluluk sigortası bildirimi, sözleşme feshi bildirimi, daha önce yapılan bildirimlerde meydana gelen değişikliklerin bildirimi vb.) son bildirim tarihi 31/05/2020’den önceye denk gelen bildirimlerin 31/05/2020 tarihine kadar,
  • Zamanı kesin bir şekilde düzenlenen (gelir bildirimi, şeffaflık raporu bildirimi vb.) bildirimlerin ise 31/05/2020 tarihine kadar,

yapılması uygun görülmüştür.

Tüm denetim kuruluşu ve denetçilere önemle duyurulur.