slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2022/11 2022 Yılı Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Değeri İle Bu Verginin Matrah ve Nispetleri Belirleyen Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.01.2022
2022/10 Mobil(Cep) Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan Maktu Tutar Artırıldı. 03.01.2022
2022/9 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım 17.300 TL. Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 03.01.2022
2022/9 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım 17.300 TL. Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 03.01.2022
2022/8 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Artırıldı. 03.01.2022
2022/7 Motorlu Taşıtlara İlişkin Vergi Tutarları Artırıldı. 03.01.2022
2022/6 2022 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi. 03.01.2022
2022/6 2022 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi. 03.01.2022
2022/5 Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Had ve Miktarlar 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir. 03.01.2022
2022/4 2022 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.01.2022
2022/3 2022 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. 03.01.2022
2022/3 2022 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. 03.01.2022
2022/2 2022 Yılı Maktu Harç Tutarları ve Hadleri Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.01.2022
2022/1 Gelir Vergisi Kanunu’nda 2022 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Bazı Had ve Tutarlar Belirlenmiştir. 03.01.2022