slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 100 ) İstanbul, 21.07.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5 Olarak Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazetede 5801 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nda yer alan gecikme zammı oranı 21.07.2022 tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 (eski oran : %1,6 ) olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Bu karar sonrasında Vergi Usul Kanunu hükümlerince hesaplanacak gecikme faizi ile pişmanlık zammı oranları da 21.07.2022 tarihinden itibaren aylık % 2,5 olarak uygulanacaktır.

 

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

21 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31899

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5801

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

20 Temmuz 2022

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI