slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 97 ) İstanbul, 08.07.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: GVK’ nun Ücretlerde İstisna Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

08.07.2022 tarih ve 31890 sayılı Resmi Gazetede 5799 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar eki Karar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

  • (8) numaralı bendinde yer alan ve “Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeli” 34 TL. dan 51 TL na,
  • 10 numaralı bendinde yer alan . Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin” 17 TL dan 25,50 TL na

 

Çıkarılmış bulunmaktadır.

 

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

08 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31890

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5799

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

7 Temmuz 2022

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

7/7/2022 TARİHLİ VE 5799 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan tutar 51 TL olarak, (10) numaralı bendinde yer alan tutar 25,50 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.