slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 101 ) İstanbul, 21.07.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar-ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkez Dışında Geçirdikleri Sürelerin GV Stopaj Teşvik Oranının Yükseltilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazetede 5806 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Daha önce yayımlanan 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

“Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi,

 

Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi” hükme bağlanmıştı. Ayrıca aynı kanun kapsamında % 20 olarak belirlenen bu oranı, % 50’ye kadar artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanına takdir yetkisi verilmiş idi.

 

4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; ilgili kanunlarında %20 olarak belirlenen oranın, 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

 

Daha sonra yayımlanan 7346 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanına, takdir yetkisi kapsamında, %20 olan kanuni oranının %75 artırma yetkisi verilmişti.

 

Bu defa yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %20 olan kanuni oran, 31.12.2023 tarihine kadar %75’ e yükseltilmiştir. Ayrıca 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

 

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

21 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31899

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5806

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın, 31.12.2023 tarihine kadar yüzde yetmiş beş olarak uygulanması ile 16/10/2021 tarihli ve 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına 4691 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanunun mezkûr maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

20 Temmuz 2022

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI