slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 89 ) İstanbul, 04.07.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2022 Yılı İkinci Yarısında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Yeniden Belirlenmiştir.

 

1. ASGARİ ÜCRET :

 

01.07.2022 tarih ve 31883 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 01.07.2022 tarih ve 2022/1 sayılı Kararı uyarınca 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret tutarları aşağıdaki gibi ilan edilmiştir.

 

2022 Yılı İkinci Yarısında Uygulanacak Tutar ( 01 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 Arası) :

 

GÜNLÜK

     AYLIK    .

215,70 TL

6.471,00 TL

 

 

2. SİGORTA PRİM HESABINA ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI :

 

Bilindiği üzere; 6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiş idi. Bu doğrultuda değişen asgari ücret tutarına bağlı olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca prim kesintisi hesabına esas kazancın alt ve üst sınırlarının yeni tutarlarının da aşağıdaki şekilde dikkate alınması gerekmektedir.

 

2022 Yılı İkinci Yarısında Uygulanacak Tutar ( 01 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 Arası) :

 

 

Günlük Tutar

Aylık Tutar

Alt sınır (Taban)

  215,70 TL

6.471,00 TL

Üst sınır (Tavan)

1.617,75 TL

48.532,50 TL

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. Maddesindeki diğer hükümlerin de uygulamada dikkate alınması gerekmektedir.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı metnine aşağıda yer verilmiş bulunmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

1 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31883 (Mükerrer)

 

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 01/07/2022

Karar No: 2022/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29/06/2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 01/07/2022 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı iki toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak tespitine, oybirliğiyle,

3) İş bu Kararın, 01/07/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.

 

GEREKÇE

 

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır.

Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak belirlenmiştir.