slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2018/96 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 18.06.2018
2018/95 Matrah ve Vergi Artırımı Bildirimleri e- Beyanname Sisteminden 13.06.2018 Tarihi İtibariyle Verilebilecektir. 18.06.2018
2018/94 Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır. 18.06.2018
2018/93 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde AR-GE, Yazılım ve Tasarım Faaliyetleri Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamasına Yönelik Tebliğ Yayımlanmıştır. 12.06.2018
2018/92 7143 Sayılı Kanunun 10 ve 11 inci Maddelerinin Uygulamasına Yönelik Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 11.06.2018
2018/91 7103 Sayılı Kanun Geçici 1 inci Maddesi ile 16 Yaş ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların İhraç Edilmesi ya da Hurdaya Çıkarılmasına İlişkin Uygulamaya Yönelik Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 11.06.2018
2018/90 7103 Sayılı Kanun ile Hurdaya Çıkarılacak Araçlara İlişkin Uygulamaya Yönelik Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 11.06.2018
2018/89 7103 Sayılı Kanun Geçici 1 inci Maddesi ile 16 Yaş ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların İhraç Edilmesi ya da Hurdaya Çıkarılmasına İlişkin Uygulamaya Yönelik Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 11.06.2018
2018/88 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin 2018 – 19 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır. 09.06.2018
2018/87 01.06.2018 Tarihinden İtibaren İşyeri Bildirgelerinin SGK Sistemine Elektronik Olarak Gönderilmesi Gerekmektedir. 09.06.2018
2018/86 E Beyanname Uygulamasında Yapılan Bazı Değişiklikler Hakkında Duyurular Yayımlanmıştır. 09.06.2018
2018/85 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 09.06.2018
2018/84 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna İlişkin Rehberler Yayımlanmıştır. 09.06.2018
2018/83 Ba-Bs Bildirim Formlarında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır. 09.06.2018
2018/82 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 09.06.2018
2018/81 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 09.06.2018
2018/80 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği Yayımlandı. 09.06.2018
2018/79 Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama Süresi Uzatılmıştır. 31.05.2018
2018/78 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra:4) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 29.05.2018
2018/77 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter Beyan Sistemine Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 29.05.2018
2018/76 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 28.05.2018
2018/75 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır. 26.05.2018
2018/74 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 26.05.2018
2018/73 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 25.05.2018
2018/72 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 25.05.2018