slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2018/159 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulması İlişkin Devlet Destekli Sistemin İşleyişi ve Sigorta Tarifesi ve Talimatları Hakkında Tebliğler Yayımlanmıştır. 26.12.2018
2018/158 İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenler veya Buna Aracılık Edenlere Yapılacak Ödemelerde Vergi Tevkifatının Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 20.12.2018
2018/157 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. 20.12.2018
2018/156 Gazete, Dergi, Kitap ve Benzerlerinin Elektronik Ortamda Satışında KDV Oranı % 18 Olarak Belirlenmiştir. 20.12.2018
2018/155 Ticari Defterlerin Tasdik İşlemleri 20.12.2018
2018/154 Varlık Barışına İlişkin Bildirim ve Ödeme Süreleri Altı ( 6 ) Ay Uzatılmıştır. 03.12.2018
2018/153 2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak Belirlenmiştir. 30.11.2018
2018/151 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşmelerde Uygulamaya İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır 16.11.2018
2018/150 Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınmaya Başlanmıştır. 13.11.2018
2018/149 İnteraktif Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetlere 10 Yeni Hizmet Eklenmiştir. 13.11.2018
2018/148 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik Yayımlanmıştır. 09.11.2018
2018/147 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarı 500 TL. na Çıkartılmıştır. 09.11.2018
2018/146 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 09.11.2018
2018/145 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. 09.11.2018
2018/144 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir. 07.11.2018
2018/143 Bazı Malların Teslimine Dair KDV ve ÖTV Oranları İndirilmiştir. 01.11.2018
2018/142 Ödeme Kaydedici Cihazlardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB'e Bildirilmesi 01.01.2019 Tarihine Ertelenmiştir. 01.11.2018
2018/141 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra:5) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 01.11.2018
2018/140 Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilemeyen Veya Eksik Beyan Edilen KDV’ne İlişkin Açıklamaların Yapıldığı KDV Genel Uygulama Tebliği Yayımlanmıştır. 10.10.2018
2018/139 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 08.10.2018
2018/138 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşmelerde Uygulamaya İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 08.10.2018
2018/137 2018 Yılı 3. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 08.10.2018
2018/136 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Alacakların İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatılmıştır. 03.10.2018
2018/135 Binek Otomobillerde ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir. 01.10.2018
2018/134 Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinin Süresi Yeniden Belirlenmiştir. 01.10.2018