slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2018/154 Varlık Barışına İlişkin Bildirim ve Ödeme Süreleri Altı ( 6 ) Ay Uzatılmıştır. 03.12.2018
2018/153 2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak Belirlenmiştir. 30.11.2018
2018/151 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşmelerde Uygulamaya İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır 16.11.2018
2018/150 Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınmaya Başlanmıştır. 13.11.2018
2018/149 İnteraktif Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetlere 10 Yeni Hizmet Eklenmiştir. 13.11.2018
2018/148 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik Yayımlanmıştır. 09.11.2018
2018/147 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarı 500 TL. na Çıkartılmıştır. 09.11.2018
2018/146 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 09.11.2018
2018/145 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. 09.11.2018
2018/144 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir. 07.11.2018
2018/143 Bazı Malların Teslimine Dair KDV ve ÖTV Oranları İndirilmiştir. 01.11.2018
2018/142 Ödeme Kaydedici Cihazlardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB'e Bildirilmesi 01.01.2019 Tarihine Ertelenmiştir. 01.11.2018
2018/141 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra:5) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 01.11.2018
2018/140 Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilemeyen Veya Eksik Beyan Edilen KDV’ne İlişkin Açıklamaların Yapıldığı KDV Genel Uygulama Tebliği Yayımlanmıştır. 10.10.2018
2018/139 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 08.10.2018
2018/138 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşmelerde Uygulamaya İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 08.10.2018
2018/137 2018 Yılı 3. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 08.10.2018
2018/136 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Alacakların İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatılmıştır. 03.10.2018
2018/135 Binek Otomobillerde ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir. 01.10.2018
2018/134 Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinin Süresi Yeniden Belirlenmiştir. 01.10.2018
2018/133 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Dövizli veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 01.10.2018
2018/132 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Tarihleri Belirlenmiştir. 01.10.2018
2018/131 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır. 01.10.2018
2018/130 Sermaye Şirketlerinin, Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyacakları Düzenlemelere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 01.10.2018
2018/129 Sözleşmelerde Yer Alan Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yerine Getirilemeyeceğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 13.09.2018