slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2018/108 Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 05.07.2018
2018/107 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 05.07.2018
2018/106 Kıdem Tazminatı Tavanı 5.434,42 TL. Olmuştur. 04.07.2018
2018/105 Varlık Barışı İle İlgili Olarak Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 04.07.2018
2018/104 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 04.07.2018
2018/103 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları 03.07.2018
2018/102 Tütün ve Tütün Mamullerinde Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. 02.07.2018
2018/101 Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama Süresi 31.07.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 30.06.2018
2018/100 Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranı Yeniden Belirlenmiştir. 29.06.2018
2018/99 TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Yayınlanmıştır. 25.06.2018
2018/98 T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 21.06.2018
2018/97 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 21.06.2018
2018/96 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 18.06.2018
2018/95 Matrah ve Vergi Artırımı Bildirimleri e- Beyanname Sisteminden 13.06.2018 Tarihi İtibariyle Verilebilecektir. 18.06.2018
2018/94 Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır. 18.06.2018
2018/93 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde AR-GE, Yazılım ve Tasarım Faaliyetleri Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamasına Yönelik Tebliğ Yayımlanmıştır. 12.06.2018
2018/92 7143 Sayılı Kanunun 10 ve 11 inci Maddelerinin Uygulamasına Yönelik Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 11.06.2018
2018/91 7103 Sayılı Kanun Geçici 1 inci Maddesi ile 16 Yaş ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların İhraç Edilmesi ya da Hurdaya Çıkarılmasına İlişkin Uygulamaya Yönelik Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 11.06.2018
2018/90 7103 Sayılı Kanun ile Hurdaya Çıkarılacak Araçlara İlişkin Uygulamaya Yönelik Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 11.06.2018
2018/89 7103 Sayılı Kanun Geçici 1 inci Maddesi ile 16 Yaş ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların İhraç Edilmesi ya da Hurdaya Çıkarılmasına İlişkin Uygulamaya Yönelik Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 11.06.2018
2018/88 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin 2018 – 19 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır. 09.06.2018
2018/87 01.06.2018 Tarihinden İtibaren İşyeri Bildirgelerinin SGK Sistemine Elektronik Olarak Gönderilmesi Gerekmektedir. 09.06.2018
2018/86 E Beyanname Uygulamasında Yapılan Bazı Değişiklikler Hakkında Duyurular Yayımlanmıştır. 09.06.2018
2018/85 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 09.06.2018
2018/84 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna İlişkin Rehberler Yayımlanmıştır. 09.06.2018