slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2018/83 Ba-Bs Bildirim Formlarında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır. 09.06.2018
2018/82 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 09.06.2018
2018/81 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 09.06.2018
2018/80 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği Yayımlandı. 09.06.2018
2018/79 Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama Süresi Uzatılmıştır. 31.05.2018
2018/78 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra:4) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 29.05.2018
2018/77 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter Beyan Sistemine Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 29.05.2018
2018/76 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 28.05.2018
2018/75 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır. 26.05.2018
2018/74 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 26.05.2018
2018/73 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 25.05.2018
2018/72 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 25.05.2018
2018/71 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 25.05.2018
2018/70 7103 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa Eklenen Geçici 30 uncu Maddesi Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 25.05.2018
2018/69 7103 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa Eklenen 278/A Maddesi Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 25.05.2018
2018/68 7103 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa Eklenen 280/A Maddesi Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 25.05.2018
2018/67 7103 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunun 353 üncü Maddesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 25.05.2018
2018/66 7103 Sayılı Kanun ile 5520 Sayılı Kanunun 4/ö Maddesinde Yapılan Düzenleme Doğrultusunda 15 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 25.05.2018
2018/65 Mayıs Ayına İlişkin Bazı Hatırlamalar. 22.05.2018
2018/64 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 22.05.2018
2018/63 Esnaf Muaflığı, Bazı Malların KDV Oranının Yeniden Tespit Edilmesi ve 7103 Sayılı Kanun İle İlgili Mevzuat Gereğince Kayıt Tescili Silinerek Doğrudan Yada İhracatçılar Aracılığıyla İhraç Edilen Yada Hurdaya Çıkartılan Araçlar İçin Alınacak Aynı Cins Yeni Araçta ÖTV İndirimi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır. 18.05.2018
2018/62 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 18.05.2018
2018/61 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 17.05.2018
2018/60 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 12.05.2018
2018/59 Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı Açılmıştır. 11.05.2018