slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2018/32 A Seri 1 Sıra No’lu Tahsilat Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan A Seri 10 Sıra No’lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 24.03.2018
2018/31 2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 24.03.2018
2018/30 Ticaret Sicili Müdürlüklerince Yapılacak Defter Tasdikine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 21.03.2018
2018/29 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır. 10.03.2018
2018/28 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Uygulama Geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi Kullanımına Yönelik Açıklamaların Yapıldığı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 01.03.2018
2018/27 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır. 24.02.2018
2018/26 Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı. 24.02.2018
2018/25 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 15.02.2018
2018/24 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirim Oranı 2017 Yılı İçin %17,06 Olarak Açıklanmıştır. 13.02.2018
2018/23 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 12.02.2018
2018/22 Denizaltı Karayolu Tünellerin Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı %18 den %8’e İndirilmiştir. 03.02.2018
2018/21 Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Elektronik Ortamda Gönderilmesi Gereken 2017/Aralık Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 01.02.2018
2018/20 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.02.2018
2018/19 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/45) Yayımlanmıştır. 30.01.2018
2018/18 Tüketici Hakem Heyetlerince Düzenlenen Muhataplarına Tebliğ Edilmesi Gereken Evrakların Elektronik Ortamda Tebliğ Edilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 25.01.2018
2018/17 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 25.01.2018
2018/16 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 25.01.2018
2018/15 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2017 Yılı Dönem Sonu Değerlemelerinde Uygulanacak Kurların Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 25.01.2018
2018/14 Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde Son Zamanlarda Vuku Bulan ve Genel Hayatı Etkileyen Olaylar Nedeniyle Bazı Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 24.01.2018
2018/13 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 1.600 TL. ye Çıkarılmıştır. 20.01.2018
2018/12 Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Gündelik Tutarları. 20.01.2018
2018/11 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Bazı Değişiklik Duyuruları Yayımlanmıştır. 08.01.2018
2018/10 Taşeron İşverenlerin 2017 Aralık Ayına Ait Bildirgelerini SGK’ya Erken Vermeleri Yönünde Duyuru Yayımlanmıştır. 08.01.2018
2018/9 2017 Yılı Son Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 08.01.2018
2018/8 Kıdem Tazminatı Tavanı 5.001,76 TL. Olmuştur. 08.01.2018