slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2018/133 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Dövizli veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 01.10.2018
2018/132 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Tarihleri Belirlenmiştir. 01.10.2018
2018/131 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır. 01.10.2018
2018/130 Sermaye Şirketlerinin, Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyacakları Düzenlemelere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 01.10.2018
2018/129 Sözleşmelerde Yer Alan Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yerine Getirilemeyeceğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 13.09.2018
2018/128 Yazar Kasa (ÖKC) İle Düzenlenen Günlük Z Raporlarını Gönderme Tercihlerinin 1 Ekim 2018 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirmesi Gerekmektedir. 07.09.2018
2018/127 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) Sayılı Tebliğde Değişiklikler Yapan 3 Adet Tebliğ Yayımlanmıştır. 07.09.2018
2018/126 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesinde Amme Alacakları İçin Uygulanan Tecil Faizi Oranı Yıllık % 22 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 06.09.2018
2018/125 7143 Sayılı Kanunun KDV Artırımına İlişkin Hükümlerinden Yararlanan ve Özel Esaslarda Yer Alan Mükelleflerin Özel Esaslardan Çıkarılmasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı KDV Genel Uygulama Tebliği Yayımlanmıştır. 06.09.2018
2018/124 Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 05.09.2018
2018/123 İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 04.09.2018
2018/122 Ticaret Bakanlığı Tarafından Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.09.2018
2018/121 7143 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin 13. Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Yurtdışı Ticari Kazanç, İştirak ve İştirak Hissesi Satış Kazancına İlişkin Süreler 6 Ay Uzatılmıştır. 03.09.2018
2018/120 Döviz Tevdiat Hesapları ve Mevduat Faizleri ile Katılım Bankaları Kar Paylarından Kesilecek Gelir Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir. 03.09.2018
2018/119 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 27.08.2018
2018/118 2019 Yılı Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Bina Metrekare Normal İnşaat Belirleyen Emlak Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 27.08.2018
2018/117 Varlık Barışına İlişkin Esaslarda Düzenleme Yapan Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 27.08.2018
2018/116 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 16.08.2018
2018/115 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Borç Yapılandırma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlanmıştır. 31.07.2018
2018/114 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 26.07.2018
2018/113 Vergi Borçlarının İlanına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 09.07.2018
2018/112 İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yenilikler İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 09.07.2018
2018/111 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 06.07.2018
2018/110 7144 Sayılı Kanunla Getirilen Taşınmazlara Yeniden Değerleme Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 06.07.2018
2018/109 01.01.2018 Tarihinden İtibaren İşe Alınan ve Belirlenen Şartları Taşıyanlara, Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 06.07.2018