slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2018/53 Bakanlar Kurulu Tarafından Hazırlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına Sunulmuştur. 03.05.2018
2018/52 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.05.2018
2018/51 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 25.04.2018
2018/50 Kısmi Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri 2018 Yılı Mart Ayından İtibaren SGK’ya Verilmeyecektir. 21.04.2018
2018/49 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelil Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 20.04.2018
2018/48 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 20.04.2018
2018/46 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 09.04.2018
2018/45 TURMOB Tarafından Hazırlanan 3 Adet Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 09.04.2018
2018/44 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 09.04.2018
2018/43 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. 06.04.2018
2018/42 Özel Tüketim Vergisi İade Taleplerinde Kağıt Ortamında İbraz Edilen Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 04.04.2018
2018/41 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 04.04.2018
2018/40 7103 Sayılı Kanun İle Harçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 04.04.2018
2018/39 7103 Sayılı Kanun İle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 04.04.2018
2018/38 7103 Sayılı Kanun İle Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 04.04.2018
2018/37 7103 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 04.04.2018
2018/36 7103 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 04.04.2018
2018/35 7103 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 04.04.2018
2018/34 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı. 29.03.2018
2018/33 Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken ŞubatAyı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Mayıs 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı. 28.03.2018
2018/32 A Seri 1 Sıra No’lu Tahsilat Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan A Seri 10 Sıra No’lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 24.03.2018
2018/31 2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 24.03.2018
2018/30 Ticaret Sicili Müdürlüklerince Yapılacak Defter Tasdikine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 21.03.2018
2018/29 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır. 10.03.2018
2018/28 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Uygulama Geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi Kullanımına Yönelik Açıklamaların Yapıldığı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 01.03.2018