slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2018/58 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 11.05.2018
2018/57 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 10.05.2018
2018/56 Döviz Gelirlerine Dayalı Kredi Kullanımı İçin SMMM veya YMM Onaylı Rapor İbrazı Gerekmektedir. 07.05.2018
2018/55 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Bazı Düzenlemeler ile Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin BKK Resmi Gazete'de Yayımlandı. 07.05.2018
2018/54 Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinin Süresi Uzatıldı. 04.05.2018
2018/53 Bakanlar Kurulu Tarafından Hazırlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına Sunulmuştur. 03.05.2018
2018/52 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.05.2018
2018/51 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 25.04.2018
2018/50 Kısmi Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri 2018 Yılı Mart Ayından İtibaren SGK’ya Verilmeyecektir. 21.04.2018
2018/49 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelil Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 20.04.2018
2018/48 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 20.04.2018
2018/46 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 09.04.2018
2018/45 TURMOB Tarafından Hazırlanan 3 Adet Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 09.04.2018
2018/44 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 09.04.2018
2018/43 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. 06.04.2018
2018/42 Özel Tüketim Vergisi İade Taleplerinde Kağıt Ortamında İbraz Edilen Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 04.04.2018
2018/41 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 04.04.2018
2018/40 7103 Sayılı Kanun İle Harçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 04.04.2018
2018/39 7103 Sayılı Kanun İle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 04.04.2018
2018/38 7103 Sayılı Kanun İle Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 04.04.2018
2018/37 7103 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 04.04.2018
2018/36 7103 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 04.04.2018
2018/35 7103 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler 04.04.2018
2018/34 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı. 29.03.2018
2018/33 Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken ŞubatAyı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Mayıs 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı. 28.03.2018