slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2018 / 147 ) İstanbul, 09.11.2018

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarı 500 TL. na Çıkartılmıştır.

 

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de 2018/320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Anılan Karar ile; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan; ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı 500 TL. (eski tutar 170 TL.) olarak yeniden belirlenmiş olup, karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu Karar metnine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.