slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2018 / 146 ) İstanbul, 09.11.2018

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de 2018/4 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ( Tebliğ No : 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; 2012 / 1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın, 08.11.2018 tarihli ve 323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik doğrultusunda Elektrik Enerjisi yatırımları ile ilgili teşvik belgelerinin kapanmasında getirilen YMM Raporu zorunluluğu hakkında açıklamalar ile Rapor örneğine ilişkin bilgilere yer almaktadır.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda, tebliğ ekine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

9 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30590

 

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(NO: 2018/4)

 

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin EK-11’de yer alan “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekine ekte yer alan EK-11 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.