slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2018 / 143 ) İstanbul, 01.11.2018

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Bazı Malların Teslimine Dair KDV ve ÖTV Oranları İndirilmiştir.

 

31.10.2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 2018/287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Anılan Karar ile; bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında düzenlemelerde bulunulmuştur.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 

1. Tapu harcına ilişkin düzenleme

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil)” binde 15” olarak alınacaktır.

 

2. Konut ve İşyerlerinde KDV Uygulaması

5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/4/2018 tarihli 2018/11674 sayılı BKK ile teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %8’e düşürülmüştü. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu konutlar için %8 KDV oranı uygulaması 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

3. Mobilya Teslimlerinde KDV İndirimi

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, aşağıda yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

 

G.T.I.P. Numarası

Eşyanın Tanımı

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya Bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

[Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10.00.00.00

Şilte mesnetleri

 

4. Bazı Taşıt Teslimlerinde ÖTV İndirimi

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P, numaralı malların vergi oranlan ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.31/12/2018 tarihine kadar (hu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P, numaralı malların vergi oranlan ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

 

Buna göre söz konusu ürünler ve ÖTV oranları, bu Karar öncesi oranlarla birlikte aşağıda gösterilmiştir.

 

Mal İsmi

Vergi Oranı

31.12.2018 Tarihine Kadar Geçerli Vergi Oranı

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

   

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

   

-- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar

15%

5%

-- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar

15%

5%

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

10%

5%

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

   

-- Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler

15%

5%

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

10%

5%

- Diğerleri

   

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

   

--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

45%

30%

--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar

50%

35%

--- Diğerleri

60%

60%

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

   

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

   

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45%

30%

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50%

35%

---- Diğerleri

60%

60%

--- Diğerleri

   

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100%

100%

---- Diğerleri

110%

110%

-- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

   

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

   

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100%

100%

---- Diğerleri

110%

110%

--- Diğerleri

160%

160%

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

   

--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

3%

3%

-- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler 3 --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7%

7%

--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

15%

15%

 

5. Beyaz Eşya Teslimlerinde ÖTV İndirimi

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan aşağıda yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

 

Buna göre söz konusu ürünler ve ÖTV oranları, bu Karar öncesi oranlarla birlikte aşağıda gösterilmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

31/12/2018 tarihine kadar uygulanacak oran (%)4

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83,00.90,00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]

6,7

0

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompalan (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

6,7

0

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

6,7

0

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

6,7

0

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları) Diğerleri

 

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları) Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar

6,7

0

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları) Evlerde kullanılanlar

6,7

0

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

6,7

0

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

6,7

0

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler

6,7

0

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası) Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

6,7

0

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası) Elektrikli olanlar

6,7

0

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası) Diğerleri

6,7

0

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

Evlerde kullanılanlar

0

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

6,7

0

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.) Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

6,7

0

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

6,7

0

 

Bahse konu Karar metnine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firmsEk dosyayı indirmek için tıklayınız.