slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2018 / 153 ) İstanbul, 30.11.2018

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak Belirlenmiştir.

 

30.11.2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de 503 Sıra No.lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Tebliğ ile; yeniden değerleme oranının 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu oran ayrıca 2018 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil edecektir.

 

Belirlenen oran 2018 yılı son geçici vergi dönemi ile ilgili olarak yapılacak değerlemelerde kullanılacak olup, tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

30 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30611

 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 503)

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.