slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2018 / 136 ) İstanbul, 03.10.2018

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Alacakların İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatılmıştır.

 

02.10.2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmi Gazete’de 2018/140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Anılan Karar ile; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 01.10.2018 (30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

Karar Sayısı: 140

 

11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki bazı ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına dair ekli kararın yürürlüğe konulmasına, aynı kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

 

1 Ekim 2018

                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

1/102018 TARİHLİ VE 140 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

Ödeme süresi

MADDE 1- 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 (30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- Bu karar 1/18/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu karar hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülür.