slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2023/50 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır. 23.02.2023
2023/49 Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır. 23.02.2023
2023/48 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 23.02.2023
2023/47 Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Sivas İli Gürün İlçesinde Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 23.02.2023
2023/46 Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin 31.12.2023 Tarihine Kadar Tesliminde KDV Oranının % 1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 23.02.2023
2023/45 Deprem Bölgelerinde Bulunan Mükelleflerin, 531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır. 20.02.2023
2023/44 Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Elazığ İli İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 17.02.2023
2023/43 Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmadığına İlişkin Belge Aranılması Zorunluluğu, 31/7/2023 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Yapılacak Ödemeler İçin Aranılmayacağı Hakkında Tahsilat Tebliği Yayımlanmıştır. 17.02.2023
2023/42 Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri Veya Ortaklık Paylarına İlişkin Olarak Dağıtılmış Kar Payı Sayılan Tutarlar Üzerinden %0 Oranında Tevkifat Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 16.02.2023
2023/41 Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin, Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Kullanılmak Üzere 31.12.2023 Tarihine Kadar Tesliminde KDV Oranının % 1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 16.02.2023
2023/40 06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerden Etkilen İllerdeki Esnaf ve Sanatkarların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçları Ertelenmiştir. 16.02.2023
2023/39 06.02.2023 Tarihli Depremden Etkilenen İllerde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır. 16.02.2023
2023/38 Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetinin Vergisel Durumuna İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Sirküler Yayımlanmıştır. 14.02.2023
2023/37 Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Deprem Bölgesine Bağışta Bulunmak İsteyen Şirketler İle İlgili Kurul Kararı Yayımlanmıştır. 10.02.2023
2023/36 GİB Tarafından Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumuna İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 10.02.2023
2023/35 Ülkemizin Güneydoğusunda Yaşanan Deprem Nedeniyle SGK Prim Borçlarının Ödeme Süresi İle Kuruma Verilmesi Gereken Beyanların Verilme Süresi Ertelenmiştir. 10.02.2023
2023/34 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir. 08.02.2023
2023/33 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2022 Yılı Dönem Sonu Değerlemelerinde Uygulanacak Kurların Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 08.02.2023
2023/32 Konaklama Vergisi Rehberi Yayınlanmıştır. 02.02.2023
2023/31 KDV İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarın Belirlenmesi ile Hasılat Esaslı Vergilendirmeye İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 31.01.2023
2023/30 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Asgari Özkaynak Tutarları Yükseltilmiştir. 31.01.2023
2023/29 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 31.01.2023 Tarihinden İtibaren 6.000.000 TL’ye Çıkarılmıştır. 31.01.2023
2023/28 Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 26.01.2023
2023/26 2.000 TL nin Altındaki İcra Takiplerinden Vazgeçilmesine Yönelik Açıklama ve Düzenlemelerin Yapıldığı Tebliğ Yayımlanmıştır. 25.01.2023
2023/25 Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadlerin 2023 Yılı Tutarları Belirlenmiştir. 19.01.2023