slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 42 ) İstanbul, 15.02.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri Veya Ortaklık Paylarına İlişkin Olarak Dağıtılmış Kar Payı Sayılan Tutarlar Üzerinden %0 Oranında Tevkifat Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

14.02.2023 tarihli ve 32104 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 6791 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan nispetler hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesine eklenen fıkra ile tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

14 ŞUBAT 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32104 (Mükerrer)

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 6791

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 94 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

14 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

14/2/2023 TARİHLİ VE 6791 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan nispetler hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.