slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2023/150 İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. 24.11.2023
2023/149 Tecil Faizi Oranı Yıllık % 36 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 14.11.2023
2023/148 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 3,5 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 14.11.2023
2023/147 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %35,75 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 01.11.2023
2023/146 Sermaye Şirketlerinin Sermaye Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarını Düzenleyen Tebliğ’de Değişiklik Yapılarak Süre Uzatılmıştır. 31.10.2023
2023/145 : 2023 Hesap Dönemi Sonu İtibariyle Yapılacak Olan Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Taslağı Yayımlanmıştır. 19.10.2023
2023/144 2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 09.10.2023
2023/143 2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına %34,80 Olarak Belirlenmiştir. 09.10.2023
2023/142 TURMOB Tarafından, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik Yayımlanmıştır. 09.10.2023
2023/141 531 Sıra Nolu Genel Tebliğ İle Düzenlenen Teminat Mektubu Alınmasına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapan VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 09.10.2023
2023/140 Dijital Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 09.10.2023
2023/139 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Alan Mükelleflere İlişkin Düzenlemelerin Yapıldığı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 09.10.2023
2023/138 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 09.10.2023
2023/137 527 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 09.10.2023
2023/136 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 05.10.2023
2023/135 E-Beyanname Sisteminde Güncellemeler Yapıldığına İlişkin Duyurular Yayınlanmıştır. 03.10.2023
2023/134 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %30,75 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 29.09.2023
2023/133 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 07.09.2023
2023/132 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır. 01.09.2023
2023/131 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %25,75 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 01.09.2023
2023/130 Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik Yayımlanmıştır. 01.09.2023
2023/129 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik Yayımlanmıştır. 01.09.2023
2023/128 2024 Yılında Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyetlerini Belirleyen Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 01.09.2023
2023/127 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 29.08.2023
2023/126 Mücbir Sebep Hali Nedeniyle Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Mücbir Sebep Süresi Sona Erdikten Sonra Vermesi Gereken Mükelleflerin Vergi Levhası Yükümlülüğü Hakkında VUK Sirküleri Yayımlanmıştır. 23.08.2023