slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 137 ) İstanbul, 09.10.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 527 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

 

07.10.2023 tarih ve 32332 sayılı Resmi Gazete’de 549 Sıra No’lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

 

Anılan Tebliğ ile;

  • 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1 ve 2 nci maddelerinde yer alan “elektrik” ibareleri Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
  • YN Pompa ÖKC’lerin sağlıklı bir şekilde çalışması ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla, YN Pompa ÖKC’nin ara birim ünitesi ile pompa ünitesi arasındaki bağlantıların mühürleme işleminin Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü arasında yapılacak protokol çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

7 Ekim 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32332

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 527)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 549)

 

MADDE 1- 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “, elektrik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “, elektrik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“YN Pompa ÖKC’nin ABÜ’sü ile pompa ünitesi arasındaki iletişime ilişkin bağlantıların mühürleme işlemi Başkanlık ve Türk Standardları Enstitüsü arasında yapılacak protokol çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılacaktır.”

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.