slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2023/75 7440 Sayılı Kanunun Araç Muayenelerine İlişkin 10 uncu Maddesi Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 27.03.2023
2023/74 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun, 10 uncu maddesinin 21, 22, 25 ve 26 ncı Fıkralarının Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 27.03.2023
2023/73 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 27.03.2023
2023/72 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 23.03.2023
2023/71 Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Değiştirilen Çeşitli İşkollarına İlişkin Asgari İşçilik Oranlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 23.03.2023
2023/70 Deprem Nedeniyle Hizmet Binaları Zarar Gören Vergi Dairelerinin Faaliyetlerinin Yerine Getirileceği Yerler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. 21.03.2023
2023/69 7441 Sayılı Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulmasına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılan Nakdi Bağışların Tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahından İndirim Konusu Yapılabilecektir. 21.03.2023
2023/68 İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 16.03.2023
2023/67 7440 Sayılı Kanun İle Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 14.03.2023
2023/66 7440 Sayılı Kanun Kapsamında 2022 Yılı İçin Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Getirilen Ek Vergiler(Deprem için). 13.03.2023
2023/65 Vergi Affı Olarak Bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 13.03.2023
2023/64 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahları Yeniden Belirlenmiştir. 03.03.2023
2023/63 Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır. 03.03.2023
2023/62 Varlık Yönetim Şirketlerince Varlık Yönetim Şirketlerince Devir ve Temlik Alınan 2.500 TL ve Altındaki Bireysel Nitelikli Kredi Borçları ile İlgili 7420 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemenin Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.03.2023
2023/61 EYT Kapsamında Emekli Olacak Personele Verilecek Emeklilik Yazıları Hakkında SGK Açıklama Yapmıştır 03.03.2023
2023/60 EYT Düzenlemesine İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 03.03.2023
2023/59 Anayasa Mahkemesi İhale Konusu İşlerde Sözleşme İmzalandıktan Sonra İhalenin İptali Üzerine Hükümsüz Kalan Sözleşmelere İlişkin Olarak Ödenen Damga Vergisinin İadesi Gerektiğine Karar Vermiştir. 01.03.2023
2023/58 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 01.03.2023
2023/57 İhracat 2017/4 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapan İhracat 2023/3 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır. 28.02.2023
2023/56 İhracat 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapan İhracat 2023/2 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır. 28.02.2023
2023/55 31.07.2023 Tarihine Kadar Borcu Yoktur Yazılarında % 10 Ödenme Şartı Aranılmayacağı Hakkında Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 27.02.2023
2023/54 Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Tesliminde İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Doğan KDV İade Alacağının Yılı İçerisinde Nakden İade Konusu Yapılabileceğine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 27.02.2023
2023/53 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. 24.02.2023
2023/52 Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 24.02.2023
2023/51 Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Yayımlanmıştır. 23.02.2023