slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2023/55 31.07.2023 Tarihine Kadar Borcu Yoktur Yazılarında % 10 Ödenme Şartı Aranılmayacağı Hakkında Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 27.02.2023
2023/54 Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Tesliminde İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Doğan KDV İade Alacağının Yılı İçerisinde Nakden İade Konusu Yapılabileceğine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 27.02.2023
2023/53 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. 24.02.2023
2023/52 Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 24.02.2023
2023/51 Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Yayımlanmıştır. 23.02.2023
2023/50 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır. 23.02.2023
2023/49 Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır. 23.02.2023
2023/48 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 23.02.2023
2023/47 Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Sivas İli Gürün İlçesinde Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 23.02.2023
2023/46 Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin 31.12.2023 Tarihine Kadar Tesliminde KDV Oranının % 1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 23.02.2023
2023/45 Deprem Bölgelerinde Bulunan Mükelleflerin, 531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır. 20.02.2023
2023/44 Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Elazığ İli İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 17.02.2023
2023/43 Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmadığına İlişkin Belge Aranılması Zorunluluğu, 31/7/2023 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Yapılacak Ödemeler İçin Aranılmayacağı Hakkında Tahsilat Tebliği Yayımlanmıştır. 17.02.2023
2023/42 Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri Veya Ortaklık Paylarına İlişkin Olarak Dağıtılmış Kar Payı Sayılan Tutarlar Üzerinden %0 Oranında Tevkifat Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 16.02.2023
2023/41 Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin, Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Kullanılmak Üzere 31.12.2023 Tarihine Kadar Tesliminde KDV Oranının % 1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 16.02.2023
2023/40 06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerden Etkilen İllerdeki Esnaf ve Sanatkarların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçları Ertelenmiştir. 16.02.2023
2023/39 06.02.2023 Tarihli Depremden Etkilenen İllerde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır. 16.02.2023
2023/38 Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetinin Vergisel Durumuna İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Sirküler Yayımlanmıştır. 14.02.2023
2023/37 Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Deprem Bölgesine Bağışta Bulunmak İsteyen Şirketler İle İlgili Kurul Kararı Yayımlanmıştır. 10.02.2023
2023/36 GİB Tarafından Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumuna İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 10.02.2023
2023/35 Ülkemizin Güneydoğusunda Yaşanan Deprem Nedeniyle SGK Prim Borçlarının Ödeme Süresi İle Kuruma Verilmesi Gereken Beyanların Verilme Süresi Ertelenmiştir. 10.02.2023
2023/34 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir. 08.02.2023
2023/33 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2022 Yılı Dönem Sonu Değerlemelerinde Uygulanacak Kurların Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 08.02.2023
2023/32 Konaklama Vergisi Rehberi Yayınlanmıştır. 02.02.2023
2023/31 KDV İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarın Belirlenmesi ile Hasılat Esaslı Vergilendirmeye İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 31.01.2023