slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2023/125 Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 17.08.2023
2023/124 Mücbir Sebep Hali Kapsamında 7440 Sayılı Kanuna Göre Başvuru ve Ödeme Sürelerine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 09.08.2023
2023/123 COVİD-19 Salgın Hastalığının Yayılmasını Önlemek Amacıyla Yasaklara Uymayanlara Kesilen Cezalardan Tahsil Edilen Tutarların İadesi İle İlgili Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 07.08.2023
2023/122 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarını Yeniden Belirleyen Karar Yayımlanmıştır. 03.08.2023
2023/121 Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri 4 Ağustos 2023 Tarihine Uzatılmıştır. 01.08.2023
2023/120 7456 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 28.07.2023
2023/119 Mücbir Sebep Hali Devam Eden Bazı İl ve İlçelerde 7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Kapsamındaki Bazı Ödemelerin Ertelenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 27.07.2023
2023/118 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Hali Süresi Bazı İl ve İlçelerde Uzatılmıştır. 27.07.2023
2023/117 Sporcu Ücretlerinden Tevkif Edilen Vergilerin İadesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır. 27.07.2023
2023/116 2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına %18,95 Olarak Belirlenmiştir. 18.07.2023
2023/115 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara Ait ÖTV Tutarları Artırılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 17.07.2023
2023/114 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Yayımlanmıştır. 17.07.2023
2023/113 Cumhurbaşkanı Kararı İle %50 Artırılan Harçlar Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 17.07.2023
2023/112 Kıdem Tazminatı Tavanı 23.489,83 TL. Olmuştur. 11.07.2023
2023/111 30.06.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 10.07.2023
2023/110 Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Yayımlanmıştır. 10.07.2023
2023/109 Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi Oranlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 10.07.2023
2023/108 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkında Karar Yayımlanmıştır. 10.07.2023
2023/107 Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Paylarına İlişkin Olarak Dağıtılmış Kar Payı Sayılan Tutarlar Üzerinden %0 Oranında Tevkifat Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 10.07.2023
2023/106 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. 10.07.2023
2023/105 2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 06.07.2023
2023/104 3 Temmuz 2023 Tarihinde Verilemeyen Bazı Beyanname ve Bildirimler Hakkında E-Beyanname Sitesinde Duyuru Yayınlanmıştır. 04.07.2023
2023/103 GVK’ nun Geçici 67’ inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Süresi Uzatılmasına, Ayrıca Döviz Hesaplarına İlişkin Tevkifat Oranı %25’e Yükseltilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 03.07.2023
2023/102 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %15,75 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 03.07.2023
2023/101 2023 Yılı İkinci Yarısında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Yeniden Belirlenmiştir. 03.07.2023