slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 135 ) İstanbul, 03.10.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: E-Beyanname Sisteminde Güncellemeler Yapıldığına İlişkin Duyurular Yayınlanmıştır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı https://ebeyanname.gib.gov.tr/ internet sitesinde 02.10.2023 tarihinde Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde bazı güncellemeler yapıldığına ilişkin duyru yayımlanmış olup, duyur metinlerine aşağıda yer verilmiştir. 3. Dönem Geçici Vergi beyannamesini vermeden önce Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesinin unutulmaması yararınıza olacaktır.

 

“02.10.2023-Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler

 

Kurum geçici vergi beyannamesinin "Matrah Bildirimi" kulakçığının "Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde yer alan 453 kodlu "Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi (KVK madde 10/1-ı)" satırından sonra gelmek üzere 459 kodlu "İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim (10/1-i)" satırı eklenmiştir.

 

Ayrıca 7456 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden BDP’de gerekli güncellemeler yapılmıştır.

 

Bu kapsamda 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere;

 

- Kurum geçici verginin 3.dönemi (07-09/2023) ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere,

- Özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere,

 

kurum geçici vergi oranı %25’e çıkarılmış, Banka ve Finans Kuruluşları için kurum geçici vergi oranı %30’a yükseltilmiştir.

 

Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

 

02.10.2023-Kurumlar Vergisi Oranında Yapılan Değişiklikler

 

7456 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden Beyanname Düzenleme Programında (BDP) gerekli güncellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranı %25’e çıkarılmış, Banka ve Finans Kuruluşları için kurumlar vergisi oranı %30’a yükseltilmiştir.

 

Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.”

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms