slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 145 ) İstanbul, 19.10.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2023 Hesap Dönemi Sonu İtibariyle Yapılacak Olan Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Taslağı Yayımlanmıştır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sitesinde ( www.gib.gov.tr ) 18.10.2023 tarihinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesi gereğince 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.

 

Bahse konu Taslak Tebliğ metnine aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

 

vuktebkigtaslak18102023.pdf

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of inditalependent professional services firms