slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 147 ) İstanbul, 01.11.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %35,75 Olarak Yeniden Belirlenmiştir.

 

01.11.2023 tarih ve 32356 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği yayımlanmıştır.

 

Anılan Tebliğ ile;

- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %35,75,

- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36,75 olarak yeniden tespit edilmiştir.

 

Belirlenen bu oranlar Tebliğin yayımı tarihi olan 01.11.2023’de yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

1 Kasım 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32356

 

 

TEBLİĞ

 

            Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edilmiştir.

 

            Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girerler.