slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 148 ) İstanbul, 14.11.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Gecikme Zammı Oranı Aylık % 3,5 Olarak Yeniden Belirlenmiştir.

 

14.11.2023 tarih ve 32369 sayılı Resmi Gazetede 7782 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 21.07.2022 tarihinden itibaren aylık %2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı 14.11.2023 tarihinden itibaren %3,5 olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

14 Kasım 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32369

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 7782

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 3,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

13 Kasım 2023

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI