slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 46 ) İstanbul, 23.02.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin 31.12.2023 Tarihine Kadar Tesliminde KDV Oranının % 1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

23.02.2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de 6830 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen Geçici 10 uncu maddede değişiklik yapılmıştır. Bu Karar uyarınca, prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) KDV oranı 23/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %1 olarak belirlenmiştir.

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

23 Şubat 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32113

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 6830

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir,

 

22 Şubat 2023

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KARAR

 

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADD 10- (1) Prefabrik yapı ve konteynerlerin, 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde (kurulum ve montaj dahil), bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.