slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 32 ) İstanbul, 02.02.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Konaklama Vergisi Rehberi Yayınlanmıştır.

 

            Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.gib.gov.tr ) 01.01.2023 Tarihinde yürürlüğe giren konaklama vergisi uygulama esaslarına ilişkin rehber yayımlanmıştır.

 

            Bilindiği üzere, konaklama vergisi, 7194 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

 

            Konaklama vergisinin konusuna; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) hizmetler girmektedir.

 

            Gelir İdaresi Başkanlığınca Konaklama Vergisinin nasıl uygulanacağına ilişkin açıklama ve örneklerin yer aldığı “Konaklama Vergisi Rehberi” hazırlanmıştır.

 

            Söz konusu Rehberde;

  • Konaklama vergisinde vergiyi doğuran olay,
  • Konaklama vergisinin mükellefi,
  • Konaklama vergisine tabi olan hizmetler,
  • Konaklama vergisinden istisna olan hizmetler,
  • Konaklama vergisinin oranı,
  • Konaklama vergisinin matrahı,
  • Konaklama vergisi fatura ve benzeri belgelerde nasıl gösterildiği,
  • Konaklama vergisinin beyanı ve ödemesi,

 

gibi konularda ayrıntılı açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

 

Bahse konu rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Konaklamavergisirehberi

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms