slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2021/129 7236 Sayılı Kanunun Yeniden Değerlemeye İlişkin Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 16.07.2021
2021/128 Bazı Tütün Mamullerinin Özel Tüketim Vergisi Tutar ve Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 16.07.2021
2021/127 Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Belirlenen Eğlence Vergisine İndirimli Oran Uygulama Süresini 31.05.2022 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 16.07.2021
2021/126 Tüzel Kişiler İle Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllere, Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluluğu Getiren Tebliğ Yayımlanmıştır. 16.07.2021
2021/125 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır. 09.07.2021
2021/124 GEKAP Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 08.07.2021
2021/123 Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 08.07.2021
2021/122 Kıdem Tazminatı Tavanı 8.254,51 TL. Olmuştur. 08.07.2021
2021/121 Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Açıklanmıştır. 08.07.2021
2021/120 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 08.07.2021
2021/119 Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecektir. 02.07.2021
2021/118 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır. 01.07.2021
2021/117 Varlık Barışı Beyan Süresinin 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 30.06.2021
2021/116 Konkordato Gider Avansı Tarifesi Yayımlanmıştır. 28.06.2021
2021/115 Koronavirüs (COVID-19) Salgını Kapsamında Kronik Rahatsızlığı Bulunması Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı Uygulamasına Tabi Olanların Mücbir Sebep Hallerinin Sona Erdirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 28.06.2021
2021/114 Kaynak Kullanımının Desteklenmesi Fonu Kesintisine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 22.06.2021
2021/113 Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerindeki KDV Oranının 31.07.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 22.06.2021
2021/112 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlanmıştır. 21.06.2021
2021/111 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 18.06.2021
2021/110 7326 Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasının Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 14.06.2021
2021/109 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 14.06.2021
2021/108 Matrah Artırımı, Kayıtların Düzeltilmesi ve Borçların Yapılandırılmasını da İçeren 7236 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır. 09.06.2021
2021/107 A Seri 1 Sıra No’lu Tahsilat Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan A Seri 13 Sıra No’lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 09.06.2021
2021/106 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.06.2021
2021/105 Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Belirlenen Eğlence Vergisine İndirimli Oran Uygulama Süresini 31.07.2021 Tarihine Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 02.06.2021