slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2021/79 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır. 23.04.2021
2021/78 Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliğini de İçeren 7316 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır. 22.04.2021
2021/77 KDV İade Alma Hakkınızı Kaybetmeden Müracaat Etmeyi Unutmayınız. 16.04.2021
2021/76 Merkez Bankasınca, Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır. 16.04.2021
2021/75 Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 09.04.2021
2021/74 SGK Tarafından Yayımlanan Genelge İle İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapılmıştır. 08.04.2021
2021/73 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 06.04.2021
2021/72 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 06.04.2021
2021/71 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 01.04.2021
2021/70 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlarda İndirimli Tevkaf Uygulama Süresi Uzatılmıştır. 01.04.2021
2021/69 Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’lerin, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’ye Dönüşümünün Usul ve Esaslarını Belirleyen VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 24.03.2021
2021/68 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 19.03.2021
2021/67 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Bildirim Süreleri Uzatılmıştır. 16.03.2021
2021/66 Son Günü 11.03.2021 Tarihi Olan SGK Yükümlülükleri 5 İş Günü Uzatılmıştır. 16.03.2021
2021/65 Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlanmıştır. 10.03.2021
2021/64 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. 10.03.2021
2021/63 İşçi Çıkartma Yasağının 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 10.03.2021
2021/62 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklikler Yapan 7292 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır. 10.03.2021
2021/61 : T.C. Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Merkezine Yapılacak Bildirimler ile İlgili T.C. Merkez Bankası Talimatı ve Sıkça Sorulan Sorular Yayımlanmıştır. 10.03.2021
2021/60 İlave 6 Puanlık Teşvikten Yararlanma Süresi 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 25.02.2021
2021/58 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlanmıştır. 24.02.2021
2021/57 İlk Ülke Bazlı Raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır. 23.02.2021
2021/56 Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 22.02.2021
2021/55 Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Bazı Değişiklikler Yapan Yönetmelik Yayımlanmıştır. 22.02.2021
2021/54 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 32/34 ve 32 / 48 No.lu Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler Yayımlanmıştır. 22.02.2021