slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2021/28 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 2.670 TL. ye Çıkarılmıştır. 28.01.2021
2021/27 Koronavirüs (COVID-19) Salgını İle İlgili Olarak İçişleri Bakanlığınca Alınan Tedbirler Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/Durdurulmasına Karar Verilen İşyerlerinin Bulunduğu Sektörlerde Faaliyette Bulunan Mükelleflerin Mücbir Sebeplerden Yararlanmalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 25.01.2021
2021/26 Form Ba-Bs Bildirimleri İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 25.01.2021
2021/25 : 2021 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler değişmiştir. 18.01.2021
2021/24 2021 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı Değişmiştir. 18.01.2021
2021/23 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 18.01.2021
2021/22 2021 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Kesilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2021/2 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır. 13.01.2021
2021/21 Türk Ticaret Kanununun Hamiline Yazılı Pay Senetlerine İlişkin Hükümlerinde Önemli Değişiklikleri de İçeren 7262 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır. 07.01.2021
2021/20 Kıdem Tazminatı Tavanı 7.638,96 TL. Olmuştur. 07.01.2021
2021/19 2020 Yılı Son Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 07.01.2021
2021/18 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 04.01.2021
2021/17 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 04.01.2021
2021/16 2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi. 04.01.2021
2021/15 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanmıştır. 04.01.2021
2021/14 2021 Yılı Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Değeri İle Bu Verginin Matrah ve Nispetleri Belirleyen Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 04.01.2021
2021/13 2021 Yılına Ait Emlak Vergi Değerleri İle Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi İndirimli Uygulanmakta Metrekare Birim Değerleri Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 04.01.2021
2021/12 Mobil(Cep) Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan Maktu Tutar Artırıldı. 04.01.2021
2021/11 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım 17.300 TL. Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 04.01.2021
2021/10 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Artırıldı. 04.01.2021
2021/9 Motorlu Taşıtlara İlişkin Vergi Tutarları Artırıldı. 04.01.2021
2021/8 2021 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi. 04.01.2021
2021/7 Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Had ve Miktarlar 2021 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir. 04.01.2021
2021/6 2021 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 04.01.2021
2021/5 2021 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. 04.01.2021
2021/4 2021 Yılı Maktu Harç Tutarları ve Hadleri Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 04.01.2021