slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2021/53 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 22.02.2021
2021/52 Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallarda Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 19.02.2021
2021/51 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 19.02.2021
2021/50 Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 19.02.2021
2021/49 Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Destek Programı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 17.02.2021
2021/48 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 16.02.2021
2021/47 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. 15.02.2021
2021/46 Meslek Mensuplarının Covid-19 ve Diğer Bulaşıcı Hastalıklar Nedeniyle Karantinaya Alınması Veya Yatarak Tedavi Görmesi Durumlarında SGK Bildirimlerinin Ertelenmesine İlişkin Genelge Yayımlanmıştır. 15.02.2021
2021/45 E-Belge Düzenlemelerine İlişkin 509 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapan VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 09.02.2021
2021/44 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı Dönem Sonu Değerlemelerinde Uygulanacak Kurların Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 09.02.2021
2021/43 Serbest Bölgelerde Üretilen Ürünlerin FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır. 08.02.2021
2021/42 Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar Yayımlanmıştır. 08.02.2021
2021/41 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yükleme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 08.02.2021
2021/40 E-Defter Saklama Uygulamasına İlişkin İkincil Kopyaların Kontrol Edilebileceği Ekranın Kullanıma Açıldığına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 08.02.2021
2021/39 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 05.02.2021
2021/38 01.03.2021 Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemelere Uygulanmak Üzere Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Hakediş Bedellerinden Yapılacak Stopaj Oranını % 5’e Çıkarılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 05.02.2021
2021/37 COVİD-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkarlara Türkiye Halk Bankası Tarafından Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamında Kullandırılan Kredilerin Ertelenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 04.02.2021
2021/36 01.01.2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Ticari Kazancın Tespitinde Finansman Gider Kısıtlamasının Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 04.02.2021
2021/35 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanununda Önemli Değişiklikle Yapan 7263 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır. 04.02.2021
2021/34 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapılar İle İlgili İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranını %1 Olarak Belirleyen Karar Yayımlanmıştır. 01.02.2021
2021/33 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Yayımlanmıştır. 01.02.2021
2021/32 Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Belgeli Konaklama Tesislerinde Yapılacak Konaklamalar İçin Bedellerin Döviz Cinsinden Yapılabileceğine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 01.02.2021
2021/31 Yurtdışına ve KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlenmiştir. 01.02.2021
2021/30 E-Defter Dosyaları İle Berat Dosyalarının İkincil Dosyalarının GİB Sistemine Yüklenmesine ve Saklanmasına İlişkin Sık Sorulan Sorular Yayımlandı. 01.02.2021
2021/29 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir. 28.01.2021