slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2021/104 Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20’den, %10’a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararının Süresini 31.07.2021 Tarihine Uzatan Karar Yayımlanmıştır. 02.06.2021
2021/103 Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranlarındaki İndirim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 02.06.2021
2021/102 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkaf Uygulama Süresi Uzatılmıştır. 02.06.2021
2021/101 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi Bütçe Plan Komisyonundan Geçerek Meclis Başkanlığına İletilmiştir. 31.05.2021
2021/100 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır. 31.05.2021
2021/99 e-Defterlerin Oluşturma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. 27.05.2021
2021/98 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 27.05.2021
2021/97 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 27.05.2021
2021/96 7319 Sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır. 25.05.2021
2021/95 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 25.05.2021
2021/94 Koronovirüs Salgınıyla Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirlerden Etkilenen ve Bakanlık Tarafından Tespit Edilen Sektörlerde Faaliyet Gösteren Esnaf ve Sanatkârlara Hibe Desteği Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 21.05.2021
2021/93 Yerli ve Yabancı Filmlerin Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oranı İndirimi 31 Mayıs 2021'de Sona Eriyor. 19.05.2021
2021/92 Gayrimenkul Kiralamalarında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılması Gereken İndirimli Tevkifat Uygulaması 31 Mayıs 2021’de Sona Eriyor. 19.05.2021
2021/91 Bazı Mal ve Hizmetlerde Uygulanmakta Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndiriminin Süresi 31 Mayıs 2021 Tarihinde Sona Eriyor. 19.05.2021
2021/90 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemine Ait, Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır. 03.05.2021
2021/89 Ticaret Bakanlığınca Çek İbraz Yasağının Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 30.04.2021
2021/88 İşçi Çıkartma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinin 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 30.04.2021
2021/87 Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 30.04.2021
2021/86 Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerindeki KDV Oranının 30.06.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 30.04.2021
2021/85 Müşteri Kimliği Doğrulamasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 30.04.2021
2021/84 Vergi Usul Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır. 30.04.2021
2021/83 Esnaf Muaflığına İlişkin Düzenlemelerin Yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 30.04.2021
2021/82 e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor. 26.04.2021
2021/81 Gelir İdaresi Başkanlığınca Covid-19 Salgını Kapsamında Vergi Dairelerine Başvuru ve Ödemelerle İlgili Hatırlama Metni Yayınlanmıştır. 23.04.2021
2021/80 Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 23.04.2021