slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 127 ) İstanbul, 16.07.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Belirlenen Eğlence Vergisine İndirimli Oran Uygulama Süresini 31.05.2022 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmi Gazetede 4273 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanmakta olan yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranlarının, uygulama süresi 31.05.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

14 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31541

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 4273

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 96 ncı maddesinin (C) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

 

13 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

13/7/2021 TARİHLİ VE 4273 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/7/2021” ibaresi “31/5/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

16/12/1997

23202 (Mükerrer)

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

23/12/2020

31343

2/6/2021

31499