slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 128 ) İstanbul, 16.07.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Bazı Tütün Mamullerinin Özel Tüketim Vergisi Tutar ve Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

15.07.2021 tarih ve 31542 sayılı Resmi Gazetede 4298 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; bazı tütün mamullerinin ÖTV Oranları düşürülmüştür.

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

15 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31542

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 4298

 

Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

14 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

14/7/2021 TARİHLİ VE 4298 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların vergi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

45

0,4386

0,5863

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

45

0,4386

0,5863

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

45

0,4386

0,5863

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

45

0,4386

0,5863

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.