slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 131 ) İstanbul, 18.07.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında (www.gib.gov.tr ) 16.07.2021 tarihinde Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı Duyurusu yayımlanmıştır.

 

Anılan Duyuruda 2016 -2020 yılları arasında; Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat elde ettiği halde bildirimde bulunmamış(Hiç beyanname vermemiş) yada eksik bildirimde bulunmuş olanların, beyan etmedikleri veya eksik beyan ettikleri gelirleri için herhangi bir ceza ile muhatap olmaksızın, 31.08.2021 tarihine kadar matrah artırımında bulunarak peşin yada altı taksitte ödeyebilecekleri belirtilmiştir.

 

Bahse konu Duyuru metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

KİRA, ÜCRET, MENKUL SERMAYE İRADI İLE

DİĞER KAZANÇ VE İRAT ELDE EDENLER İÇİN MATRAH ARTIRIMI DUYURUSU

 

Bilindiği üzere, 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan matrah ve vergi artırımı konusundaki başvuruların e-Beyanname sisteminden yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bu kapsamda 2016-2020 yılları arasında:

 

- Kira gelirlerine ilişkin olarak;

-Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında kira geliri elde edip, beyan etmesi gerektiği halde beyanname vermemiş olan veya eksik beyanda bulunmuş olan,

 

- Ücret gelirlerine ilişkin olarak;

- Tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde eden,

- Tek ve/veya birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde edip, beyan etmesi gerektiği halde beyanname vermemiş olan veya eksik beyanda bulunmuş olan,

 

- Menkul sermaye iradı elde edenlere ilişkin olarak;

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde edilen kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar elde edip, beyan etmesi gerektiği halde beyanname vermemiş olan veya eksik beyanda bulunmuş olan,

 

- Diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak;

- Değer artış kazancı kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinde sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlarını (Gayrimenkul alıp sattığı için değer artış kazancı elde edenler vb.) beyan etmesi gerektiği halde beyan etmeyen veya eksik beyan eden,

- Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’nci maddesinde sayılan vergiye tabi arızi kazançlarını beyan etmesi gerektiği halde beyan etmeyen veya eksik beyan eden,

 

mükelleflerimiz beyan etmedikleri veya eksik beyan ettikleri gelirleri için herhangi bir ceza ile muhatap olmaksızın, matrah artırımında bulunarak peşin veya altı taksitte vergilerini ödeyebilirler.

 

Matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda artırılan vergilerden %10 indirim yapılması, yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi gibi çok önemli imkân ve kolaylıklar da bulunmaktadır.

 

Bu imkânlardan faydalanmak isteyen mükelleflerimiz, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar “Gelir Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi (Madde 5/1-a,b)” ile e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi varsa e-Beyanname sisteminden, e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi yoksa bir meslek mensubu ile Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi yaparak veya bağlı olduğu vergi dairesine bizzat başvurarak matrah artırımından faydalanabilirler. Mükellefiyeti bulunmayanlar ise MERNİS’te kayıtlı ikametgâh adresine göre yetki bölgesinde bulunduğu vergi dairesine başvurabilirler.

 

Duyurulur.