slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 60 ) İstanbul, 25.02.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: İlave 6 Puanlık Teşvikten Yararlanma Süresi 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

 

24.02.2021 tarih ve 31405 2. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 3579 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31.12.2021 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

 

İLAVE 6 PUANLIK TEŞVİK KAPSAMI, YARARLANMA ŞARTLARI VE UYGULAMASI

 

İllerin Sosyo-gelişmiş endekslerinin yer aldığı üç farklı liste hazırlanmıştır. 6 puanlık ilave prim teşviki, listelerde belirtilen 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indirimine ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacaktır.

 

Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı listelerde yer alan bölgelerde uygulanan ilave altı puanlık teşvik uygulaması 2020 yılı sonunda bitmişti. Ancak 24/02/2021 tarihli 31405 2. Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2021/3579 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla;

 

Teşvik süresi 1/1/2021 tarihinden itibaren;

a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2021 tarihine kadar,

b) Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2021 tarihine kadar,

c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2021 tarihine kadar, uygulanacaktır.

 

Söz konusu teşvikten yararlanmak için;

• Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde SGK’ya verilmesi,

• Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi,

• Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması,

• Teşvik kapsamındaki iller veya ilçelerden birisinde faaliyet gösteriliyor ve Sigortalı istihdam ediliyor olması,

 

Gerekmektedir.

 

İlave 6 puanlık teşvikten yararlanma süreleri ve illeri gösteren güncel liste

Ekli (I) Sayılı Liste

Son Tarih: 31.12.2021

Ekli (II) Sayılı Liste

Son Tarih: 31.12.2021

Ekli (III) Sayılı Liste

Son Tarih: 31.12.2021

1-Afyonkarahisar

1-Adıyaman

1-Ağrı

2-Amasya

2-Aksaray

2-Ardahan

3-Artvin

3-Bayburt

3-Batman

4-Bartın

4-Çankırı

4-Bingöl

5-Çorum

5-Erzurum

5-Bitlis

6-Düzce

6-Giresun

6-Diyarbakır

7-Elazığ

7-Gümüşhane

7-Hakkâri

8-Erzincan

8-Kahramanmaraş

8-Iğdır

9-Hatay

9-Kilis

9-Kars

10-Karaman

10-Niğde

10-Mardin

11-Kastamonu

11-Ordu

11-Muş

12-Kırıkkale

12-Osmaniye

12-Siirt

13-Kırşehir

13-Sinop

13-Şanlıurfa

14-Kütahya

14-Tokat

14-Şırnak

15-Malatya

15-Tunceli

15-Van

16-Nevşehir

16-Yozgat

Gökçeada-Bozcaada ilçeleri

17-Rize

 

 

18-Sivas

 

 

19-Trabzon

 

 

20-Uşak

 

 

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

24 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı: 31405 (2. Mükerrer)

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 3579

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5510 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

24 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

24/2/2021 TARİHLÎ VE 3579 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2013 1

28707

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/1/2017

29954

10/2/2018

30328

26/12/2018

30637

23/2/2020

31048